O TPCH

Działamy od 1979 roku.
W 1976 roku postanowiono utworzyć Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy. Niestety, ta inicjatywa nie przetrwała próby czasu. Trzy lat później, 29 marca 1979 roku odbyło się zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Ustalone zostały kierunki działania i wkrótce wybrano władze Stowarzyszenia. Przez 17 lat prezesem zarządu TPCh był jego organizator dr Tomasz Tołwiński (zmarł 23 lutego 1996 r.). Po jego rezygnacji funkcję prezesa krótko sprawował Jan Adamski (zmarł 13 listopada 2021), po nim Wanda Jankowska. Od kilkunastu lat prezesem zarządu TPCh jest Józef Waczyński. Zgodnie ze statutem „Celem działalności Towarzystwa jest kontynuowanie chlubnych tradycji historycznych regionu, rozwijanie jego kultury i zapewnianie mu poczesnego miejsca w życiu kulturalnym województwa i kraju”, promocja tzw. „Małej Ojczyzny”. Do najważniejszych inicjatyw Towarzystwa zaliczyć należy organizację I Dni Choroszczy (2-3.10.1982 r.), upamiętnianie i oznakowanie Miejsc Pamięci Narodowej (1984 r.), budowa Pomnika Powstania Styczniowego (1984 i 1989), współpraca przy obchodach 100. rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy (2012 r.), 500-lecia Choroszczy (2007 r.), 100. rocznicy powstania Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej (październik 2017 r.) i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Choroszcz (luty 2019 r.). Ale społeczna działalność członków Towarzystwa to nie tylko konferencje i sympozja naukowe, wystawy, wyjazdy szkoleniowe i turystyczne, imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne, comiesięczne spotkania. To również zrealizowane przez samorząd inicjatywy dot. nazewnictwa ulic, ustalenia herbu, flagi i hejnału Choroszczy, pieczęci Rady Miejskiej, promocja miasta i gminy w środkach masowego przekazu itd.