Zarząd

Józef Waczyński – Prezes

Vice Prezes – wakat

Anna Czochańska-Dąbrowska – Sekretarz

Marek Werpachowski – Skarbnik

Marek Gajewski – Członek Zarządu

Tomasz Adamski – Członek Zarządu

Jarosław Sobolewski – Członek Zarządu