Życie kolorowe jak akwarele… Albin Waczyński (1929-2003). In memoriam

malować można wszystko, nawet kawałek rynny, czy bramy wejściowej – Najważniejsze jest zatrzymać w czasie coś, co bezpowrotnie odchodzi…”

9 lutego 2003 roku zmarł Albin Waczyński, człowiek wielce zasłużony dla Choroszczy, Białegostoku i naszego regionu. Była to postać nietuzinkowa, o szerokich horyzontach myślowych i zainteresowaniach. Miał on wiele pasji i zawodów: sportowiec, nauczyciel, tancerz baletowy, animator kultury, lekarz psychiatra oraz malarz akwarelista. Albin Waczyński urodził się 1 czerwca 1929 roku w Choroszczy. W rodzinnym miasteczku spędził dzieciństwo i ukończył szkołę podstawową, w której zawsze miał piątkę z rysunku. Malarstwo fascynowało go od najmłodszych lat. Po II wojnie światowej ukończył Liceum Plastyczne w Białymstoku, w którym przepracował trzy lata jako nauczyciel prac ręcznych i rysunku. Swój talent plastyczny rozwijał następnie w Łodzi, w Instytucie Prac Ręcznych i Rysunku pod kierunkiem profesora Kernickiego.

Trzeba podkreślić, że Albin w młodości z powodzeniem uprawiał sport, głównie lekkoatletykę. Był świetnym oszczepnikiem a w rzucie granatem był w krajowej czołówce. (III miejsce w Krakowie). Trenował również boks i podnosił ciężary. Był wielkim pasjonatem sportu, skupiał wokół siebie młodzież. Zachęcał do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, zwłaszcza piłki nożnej. Jeździł z młodzieżą na mecze, organizował różnego rodzaju imprezy sportowo-rekreacyjne.

W dzieciństwie miał jeszcze jedną pasję, a mianowicie rzeźnictwo. W czasie II wojny światowej pracował w choroszczańskiej rzeźni pana Franciszka Lewonowskiego a następnie uzyskał papiery czeladnicze. Rzeźnictwo miało duży wpływ na decyzję o podjęciu studiów na białostockiej Akademii Medycznej, gdzie od razu zaczął pracować jako zastępca asystenta w zakładzie anatomii prawidłowej u profesora Kiczko. Specjalizował się w dziedzinach wymagających znajomości anatomii, tj. chirurgii, ginekologii i położnictwie. Jego wiedza z psychologii nauczania i i wychowania zdobyta w liceum plastycznym miała wpływ na wybór kolejnej specjalizacji, którą była psychiatria. W Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy przepracował 15 lat. Robiąc specjalizację z psychiatrii w tym samym czasie zrealizował swoje kolejne marzenie. Z powodzeniem ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, uzyskując tym samym tytuł specjalisty budowy zakładów służby zdrowia. Pracował jako lekarz ale w jego życiu stale obecne było malarstwo.

Anna Dąbrowska w „Gazecie w Choroszczy” w nr 91 z 2006 roku tak pisze: „Rysował i malował głównie akwarelą, choć wśród jego prac sporo jest również obrazów olejnych. Artysta rzadko uwieczniał ludzi, częściej zwierzęta – zwłaszcza konie, malował kwiaty, martwe natury, był jednak wirtuozem nastrojowego pejzażu”.

Jego dorobek artystyczny jest ogromny. Przede wszystkim dał się poznać jako świetny akwarelista, który w swym dorobku miał tysiące prac, ukazujących architekturę rodzinnej Choroszczy, Białegostoku, Supraśla, Warszawy i Tykocina. Wiele podróżował, malując miejskie pejzaże Budapesztu, Sofii, Dubrownika, zarówno starą architekturę jak i nowoczesne amerykańskie drapacze chmur. Prace Artysty były wystawiane na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, między innymi w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech i w USA. Był człowiekiem zahartowanym i odpornym psychicznie. Nawet poważny wypadek samochodowy z 1980 roku (złamanie kości udowej i siedem operacji), w wyniku którego musiał stale chodzić o kulach, nie przerwał jego pracy zawodowej i artystycznej.

Albin Waczyński udzielał się społecznie. Był członkiem założycielem (1976 r.) Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy a od roku 1980 prezesem i członkiem honorowym Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Za swoją działalność na niwie kultury otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1972 r.) złotą odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie” oraz szereg nagród na wystawach zbiorowych, plenerach i konkursach. Albin Waczyński do końca życia promował swoje rodzinne miasto. W Choroszczy po raz ostatni publicznie wystąpił 22 listopada 2002 roku w Muzeum Wnętrz Pałacowych na promocji wydanego staraniem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury zbioru akwarel zatytułowanego „Choroszcz w akwareli”. Zmarł 9 lutego 2003 roku w Białymstoku ale został pochowany na cmentarzu parafialnym w Choroszczy, w rodzinnym, w zaprojektowanym i wykonanym przez siebie rodzinnym grobowcu.

Z okazji 500-lecia Choroszczy zorganizowano tryptyk poświęcony twórczości Albina Waczyńskiego, na który złożyły się wystawy: „Pejzaż” (2005 r., Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy), „Znane i nieznane. Oblicza Albina Waczyńskiego (2006 r., Zespół Szkół w Choroszczy) oraz „Świątynie” (2007 r., Zespół Szkół w Choroszczy, a następnie – Urząd Miejski w Supraślu i Galeria Samorządowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku). Ostatnia wystawa poświęcona akwarelom Albina Waczyńskiego została zorganizowana w lutym 2020 roku w galerii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Poprzez swoje dokonania Albin Waczyński pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Człowiek mojej daty postrzega świat inaczej. Przywiązuje się do miejsc, w których przyszło mu spędzić kawałek życia. Nabiera do nich szczególnego sentymentu. Trzymając w ręku pędzel i ołówek utrwalam najpiękniejsze wspomnienia staram się chwytać rzeczy i chwile ulotne. Jest jeszcze tak dużo do zrobienia, a czasu jakby coraz mniej. Dlatego też nigdy nie rozstaje się ze szkicownikiem. A wszystko to z myślą o innych …”

Selektywna bibliografia:

Anna Dąbrowska, Znane i nieznane oblicza twórczości Albina Waczyńskiego, „Gazeta w Choroszczy, nr 91, styczeń luty 2006, s. 6-7

Joanna Gromotowicz, Życie kolorowe jak akwarele…

Białostocki Informator kulturalny, Nr 4, Białystok 1998, s. 28-31

Białystok w akwareli Albina Waczyńskiego, zestaw kart pocztowych, wyd. Białostockie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, brak roku wydania

Choroszcz w akwareli Albina Waczyńskiego, zestaw kart pocztowych, wyd. Urząd Miejski w Choroszczy, 2007

Opracował: Józef Waczyński

26 czerwca 2002 r. na Pikniku Parafialnym (Odpust św. Jana Chrzciciela w Choroszczy)
Wydawnictwo Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych „Białystok w akwareli Albina Waczyńskiego”,
Choroszcz w akwareli Albina Waczyńskiego, zestaw kart pocztowych, wyd. Urząd Miejski w Choroszczy, 2007
Wernisaż wystawy „Albin Waczyński – Akwarele” 2020 (trzecia od prawej wdowa Halina Waczyńska)
Wernisaż wystawy „Albin Waczyński – Akwarele” 2020
Wernisaż wystawy „Albin Waczyński – Akwarele” 2020 (Rodzina artysty)
Wizerunek artysty wyświetlany na ścianie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy podczas wernisaży „Albin Waczyński – Akwarele”
Pomnik poświęcony Bohaterom II Wojny Światowej według projektu Albina Waczyńskiego (dziś już nie istniejący). Obchody 1 września 2016
Rodzinny grób według Projektu Albina Waczyńskiego
Rodzinny grób według Projektu Albina Waczyńskiego
O Albinie Waczyńskim opowiada Prezes TPCh Józef Waczyński
O malarstwie Albina Waczyńskiego opowiada Monika Tekielska-Chmielewska – malarka, graficzka, pedagożka specjalna, choroszczańska animatorka kultury

Leave a Comment