Obchody styczniowej insurekcji w Choroszczy

22 stycznia br. minęła 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W Choroszczy powstańcze obchody tradycyjnie rozpoczęły wieczorem Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika, którą celebrował ks. kpt. Piotr Radkiewicz. Homilię głosił ksiądz dr Wojciech Michniewicz, wykładowca Pisma Świętego w AWSD w Białymstoku. Asystę Mszy św. pełnili Strażnicy Eucharystii i choroszczańskie harcerki (8. Szczep Drużyn Specjalnościowych „Szemkel” im Cichociemnych), które niosły Dary Ołtarza. Na podkreślenie zasługuje udział pocztów sztandarowych, wystawionych przez 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy i jednostki OSP z gminy Choroszcz.

Po Mszy św. uczestnicy udali się na dalsze uroczystości patriotyczno-religijne w MPN zw. Szubienicą. W trakcie przejazdu oddano Hołd przy Mogile Powstańczej, miejscu straceń Ksawerego Markowskiego i innych powstańców. Uroczystości na „Szubienicy” prowadziła Urszula Glińska, rzecznik prasowy Burmistrza Choroszczy, która powitała przybyłych na te obchody. Wśród uczestników uroczystości obecni byli m.in.: Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, Robert Wardziński, Burmistrz Choroszczy, radni powiatu białostockiego – Bożena Bieryło i Rafał Łada, członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Policja Państwowa 39, Marek Gajewski z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, harcmistrze: ks. dr Aleksander Dobroński i Andrzej Bajkowski. Wartę Honorową przy Pomniku pełnili żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego „Mścisława” oraz harcerze z 2. Parafialnej Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi” z Kozińc.

Oficjalna uroczystość rozpoczęła się wciągnięciem flagi biało-czerwonej na maszt i wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Okolicznościową refleksją historyczną, związaną z genezą powstania, jego przebiegiem oraz wpływem na dalsze losy tych ziem, podzielił się prof. Adam Czesław Dobroński. Symbolicznym akcentem był wiersz pt. „Ziarno”, który deklamowała jego Autorka Bożena Turowska, mieszkanka Choroszczy. Manifest Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 roku odczytał Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Apel Poległych prowadził kpr. rez. Piotr Waczyński, radny Rady Miejskiej w Choroszczy. Ks. kpt Piotr Radkiewicz nawiązał do 160. rocznicy wybuchu styczniowej insurekcji i zaintonował Anioł Pański w intencji poległych powstańców. W trakcie wspólnego śpiewania 160 razy zabrzmiał Dzwon Wolności, pochodzący z bogatych zbiorów śp. Jana Adamskiego. Następnie przy odgłosie werbli odbyło się uroczyste składanie wieńców, kwiatów przez licznie przybyłe delegacje.

Hołd przy Pomniku Powstania Styczniowego oddali m.in. Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, Robert Wardziński, Burmistrz Choroszczy, radni Powiatu Białostockiego, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Pamięci Sybiru, harcerze: hm ks. dr Aleksander Dobroński i hm Andrzej Bajkowski, delegacje Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Obecne były miejscowe społeczne organizacje: Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, Seniorzy z Koła nr 15 w Choroszczy, Stowarzyszenie Chcę żyć. Nie zabrakło oczywiście delegacji współorganizatora tych obchodów – Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Stowarzyszenie było reprezentowane przez dwie Panie: Annę Dąbrowską – Czochańską i Halinę Wasiluk oraz Józefa Waczyńskiego. Przy Pomniku licznie zapłonęły Znicze Pamięci.

Pod koniec tej uroczystości Józef Waczyński reprezentujący Zarząd TPCh, podziękował Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu „za niebywały wkład pracy i wyjątkowe zaangażowanie w upamiętnianiu Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Miasta i Gminy Choroszcz”. Szczególny nacisk położył na rewitalizację tego szczególnego miejsca – „Szubienicy”. Jego materialnym wyrazem wdzięczności był wręczony włodarzowi Choroszczy okolicznościowy grawerton. Zabierając głos Burmistrz Choroszczy Robert Wardzińskiemu podziękował wszystkim za obecność na tej szczególnej uroczystości. Podkreślił bohaterstwo powstańców w walce o wolną Polskę jednocześnie dziękując mieszkańcom Gminy Choroszcz za pamięć o lokalnej i narodowej historii.

Na zakończenie Pani Urszula Glińska podziękowała wszystkim za okazaną pomoc i obecność oraz zaprosiła uczestników uroczystości na Powstańcze Ognisko. Żołnierską grochówkę, serwowaną przez Seniorki z Koła nr 15 w Choroszczy, przygotowały Panie z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy.

Dodatkowym akcentem jubileuszowych obchodów styczniowej insurekcji jest wystawa plenerowa pt. „Szubienica”. Początki upamiętnienia Powstania Styczniowego 1863 r. w Choroszczy. Obszerne jej fragmenty dotyczą śp. Jana Adamskiego, zasłużonego regionalisty, kolekcjonera i przewodnika turystycznego, który był inicjatorem trwałego upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 roku.

Fot. Tomasz Adamski, Przemysław Waczyński i Józef Waczyński.

Leave a Comment