Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – zapraszamy

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

w dniu 12 lipca (środa) 2023 r., godz. 18.00

w lokalu Towarzystwa w Choroszczy,ul. H. Sienkiewicza 29 (I piętro).

W programie:

– Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania

– Wybór Komisji Skrutacyjnej

– Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa za okres XII 2018-XII 2022

– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa

– Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa

– Dyskusja

– Wybór Przewodniczącego i Członków Zarządu Towarzystwa

– Powołanie Komisji Rewizyjnej

– Uchwała w sprawie zamierzeń Towarzystwa na lata 2023-2026

Leave a Comment