„Świadek Historii”

W piątek, 8 grudnia 2023 roku w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”.

Na tę uroczystość przybył dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, który wręczał przyznane nagrody zasłużonym dla upamiętnienia historii narodu polskiego oraz wspierającym od lat działania IPN.

W tym wydarzeniu uczestniczyli m.in. Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski wraz z zastępcą dr. Tomaszem Madrasem, Robert Wardziński – burmistrz Choroszczy, dr Marek Kietliński – dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, dr Waldemar Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz liczni przedstawiciele organizacji patriotycznych i kombatanckich.

Laureatami XIV edycji białostockiego „Świadka Historii” zostali:

– ks. prałat dr Adam Szot, wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w BiałymstokuJ

– Janina Maciukiewicz, Sybiraczka, która w tym roku obchodzi 100-lecie urodzin

– Teresa Szadkowska-Łakomy, przedstawicielka elity polskiej emigracji niepodległościowej, mieszkająca w Londynie

– Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie, powstały w 1988 roku, zrzeszający12 kół terenowych

– Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi PodlaskieJj oraz kolekcjonerów Militariów „GRUPA WSCHÓD” powstałe w 2013 roku, które w ciągu 10 lat swego istnienia przeprowadziło oraz uczestniczyło w ponad 300 wydarzeniach, inicjator międzynarodowej akcji „Światło Pamięci Niezwyciężonym w dekadę Stulecia Odzyskania Niepodległości.

– Cieszy nas fakt, że do tych laureatów dołączył nasz Kolega, Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.

Prezes TPCh serdecznie dziękuje Kapitule Honorowej Nagrody „Świadek Historii”, dyrektorowi Oddziału IPN w Białymstoku dr. Markowi Jedynakowi oraz wnioskodawcy Robertowi Wardzińskiemu, Burmistrzowi Choroszczy.

Jest on przekonany, że Honorowa Nagroda „Świadek Historii” jest wyrazem uznania dla wieloletniej działalności całego Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Rozpracowanie udziału mieszkańców Choroszczy i okolic w polskich zrywach niepodległościowych, a w szczególności powstaniu listopadowym, styczniowej insurekcji 1863 roku oraz w Polskiej Organizacji Wojskowej w latach 1917-1919.

Wymiernym owocem tych działań, organizowanych wspólnie z władzami samorządowymi i innymi podmiotami, są okazałe pomniki, obeliski i tablice pamiątkowe. To również liczne artykuły, publikowane w wydawnictwach naukowych i prasie lokalnej oraz liczne spotkania, wycieczki, wystawy i uroczystości patriotyczno-religijne.

Należy dodać, że po uroczystym dokonaniu aktu dekoracji Nagroda Honorową „Świadek Historii” odbył się koncert w wykonaniu kwartetu skrzypcowego w składzie: Anna Mikołajczak, Alicja Skwierczyńska, Radosław Jerzy Koper, Maciej Skwierczyński, który przedstawił 6 utworów we własnym opracowaniu. W repertuarze zagościły m.in. liryczna aria Nadira z II aktu Poławiaczy Pereł G. Bizeta, utwory Elgara, Chopina i intermezzo z Opery „Cavalleria Rusticana” Maskagniego.

Źródło i fot. Cezary Rutkowski, asystent prasowy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Fotorelacja: Szymon Paczyński

Leave a Comment