Zapraszamy na odsłonięcie pomnika Walk pod Złotorią 1831 roku.

W dniu 29 listopada 2021 roku o godzinie 10:00 nastąpi odsłonięcia pomnika Walk pod Złotorią (przy szkole w Złotorii). Stanie on na pamiątkę potyczki wojsk polskich z rosyjskimi w trakcie powstania listopadowego. W tej potyczce brał udział gen. Józef Bem (wówczas w podpułkownik), znany bohater Polski i Węgier. Powstanie pomnika zainicjował śp. Jan Adamski z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. W jego kolekcji znajduje się orzeł z ładownicy żołnierza polskiego 2. Pułku Ułanów, który jest materialnym świadectwem tamtych wydarzeń. Pomnik został ufałdowany przez Gminę Choroszcz. Po odsłonięciu pomnika złożone zostaną pamiątkowe wieńce i kwiaty. Wydarzeniu towarzyszyć będzie okolicznościowa wystawa autorstwa Józefa Waczyńskiego, którą będzie można zobaczyć w szkole bezpośrednio po uroczystościach.

Wydarzenie odbędzie się w 190. rocznicę wybuchu powstania listopadowego, w Dniu Podchorążego. Opiekę nad miejscem sprawować mają dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy.

Leave a Comment