Odsłonięcie pomnika upamiętniającego Potyczkę pod Złotorią (relacja)

W poniedziałek 29 listopada 2021 r. przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Złotorii uroczyście obchodzono Dzień Podchorążego. 190 lat temu oddziały Wojska Polskiego, dowodzone przez gen. Ignacego Prądzyńskiego w ramach pościgu za gwardiami carskimi zdobyły Tykocin. Na polach pod Złotorią 21 maja 1831 roku z rosyjską artylerią gwardii walczyła polska 4 bateria artylerii lekkokonnej, dowodzona przez ppłk. Józefa Bema. W poniedziałkowe przedpołudnie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika, upamiętniającego walki pod Złotorią w czasie Powstania Listopadowego. W uroczystości udział wzięli m.in.: Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, płk. Paweł Adam Lachowski, Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Robertem Wardzińskim, Burmistrzem Choroszczy i Mariuszem Dudzińskim, Burmistrzem Tykocina. Obecny był również dr Waldemar Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku, Ewa Zawistowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Choroszczy i delegacje zakładów pracy i instytucji. Posterunek Honorowy przed Pomnikiem pełnili żołnierze z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. Miejscową społeczność reprezentowali strażacy z OSP Złotoria pod wodzą druha Komendanta Ireneusza Jabłońskiego oraz młodzież Szkoły Podstawowej w Złotorii z Panią Dyrektor Moniką Prejzner na czele. Głos zabierali: Burmistrz Choroszczy, Wojewoda Podlaski, Burmistrz Tykocina oraz dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej, która otrzymała patronat nad tym Pomnikiem. Rys historyczny związany Powstaniem Listopadowym ze szczególnym podkreśleniem bitwy o Tykocin i walk pod Złotorią przedstawił Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Dziesięć osób dostąpiło zaszczytu przecięcia symbolicznej wstęgi a aktu poświęcenia Pomnika dokonał ks. Bogusław Samsel, proboszcz miejscowej parafii pw. Trójcy Przenajświętszej. Była też okazja do złożenia przed Pomnikiem wiązanek kwiatów i zapalenia Zniczy Pamięci. Na zakończenie tych obchodów wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do szkolnego budynku na gorącą herbatę i słodki poczęstunek.

Fotorelacja: Tomasz Adamski/Paulina Krysiewicz

Leave a Comment