Krzysztof Zagierski (1957-1980). In memoriam

19 grudnia 1980 roku zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach Krzysztof Marek Zagierski. Ta tajemnicza sprawa do dziś nie daje spokoju jego żonie Maryli. Krzysztof Zagierski, zgodnie z wykształceniem, podjął pracę w Szkole Podstawowej w Złotorii jako nauczyciel klas 0-III. Młody Krzysztof w przełomowym dla naszego narodu i państwa czasie od początku zaangażował się w tworzenie koła NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół w Choroszczy. Bezpośrednio kontaktował się z działaczami „Solidarności” w Gdańsku. 19.12.2018 r. zamierzał on zarejestrować związkowe koło w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność”.

Był w granatowej ortalionowej kurtce, brązowych wranglerach, czerwonym swetrze. W ręku trzymał aktówkę. Miał w niej listę z nazwiskami pierwszych nauczycieli, którzy za jego namową zgodzili się zapisać do Solidarności w Zbiorczej Szkole Gminnej w Choroszczy. 23-letni Zagierski do domu nie wrócił. Wiosną nad Narwią znaleziono jego teczkę, w niej dowód osobisty, książki i tę listę. On podpisał się pod deklaracją przystąpienia do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” jako pierwszy. Potem jeszcze siedem innych osób”. („Kurier Poranny” 9 luty 2009 r.)

Żona Maryla nie ustawała jednak w poszukiwaniach swego męża. Mimo to sprawa jego zaginięcia została umorzona jeszcze w 1981 r. Po przemianach ustrojowych 4 lipca 1990 roku Prokuratura Wojewódzka w Białymstoku ponownie podjęła śledztwo w tej sprawie. Niestety, nie dało to spodziewanego efektu i sprawa została ponownie umorzona. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2008 roku Krzysztof Marek Zagierski został uznany za zmarłego z dniem 31 grudnia 1990 roku.

Na początku 2021 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał Maryli Zagierskiej odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

Źródło: Zbiory prywatne, fot. Maryla Zagierska, 30. rocznica obchodów NSZZ „Solidarność” w Choroszczy, 5 września 2010 r., fot. Szymon Paczyński, Jacek Romanowski, Obchody 30-lecia NSZZ „Solidarność”, „Gazeta w Choroszczy” 31 sierpnia 2010 r.

w Choroszczy” 31 sierpnia 2010 r.

Leave a Comment