Pierwsze spotkanie Społecznego Komitetu Upamiętnienia Jana Adamskiego

Dnia 13 grudnia 2021 roku odbyło się pierwsze robocze spotkanie Społecznego Komitetu Upamiętnienia Jana Adamskiego. Wzięło w nim udział kilkanaście osób w tym Pani Donata Adamska, wdowa po ś.p. Janie Adamskim, ich syn Tomasz oraz wnuczka Dominika. Byli obecni również członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, nauczyciele, przedstawicielka GRH Policja Państwowa’39, animatorzy kultury i społecznicy. Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu „Dzwon Wolności, głos sumienia”, w którym Jan Adamski opowiada o historii upamiętnienia MPN „Szubienica” od jego powstania w 1984 (krzyż brzozowy) przez 1989 (pomnik) do dnia dzisiejszego MPN. Podczas ożywionej dyskusji ustalono szereg działań i dokonano podziału prac. Ruszyły intensywne prace nad pierwszą inicjatywą, która trafi do szerokiego grona mieszkańców Choroszczy. Ma być to wystawa plenerowa poświęcona Szubienicy, której inicjatorem był Jan Adamski. Rozpoczęto selekcję materiałów archiwalnych, zwłaszcza fotografii, które będą wykorzystywane do przyszłych działań.

Leave a Comment