Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Choroszcz – zaproszenie.

Zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy w dniu 10 stycznia (poniedziałek) 2022 roku o godz. 17.00 w lokalu TPCh w Choroszczy, ul. Henryka Sienkiewicza 29 (I piętro). Proponowany porządek Walnego Zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta

2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

4. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa za 2021 rok

5. Dyskusja

6. Podjęcie uchwały dot. wysokości składki członkowskiej

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamierzeń Towarzystwa w 2022 roku

8. Wolne wnioski

Józef Waczyński

prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

Leave a Comment