Za nami Walne Zebranie

W dniu 10 stycznia 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok złożył jego prezes Józef Waczyński. W swoim wystąpieniu przypomniał dokonania Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem Kawiarenek Historycznych, udziału członków TPCh przy obchodach ważnych rocznic i świąt państwowych oraz uroczystościach gminnych i parafialnych. Wywiązała się ożywiona dyskusja, dotycząca zamierzeń TPCh w 2022 roku. Szczególną uwagę poświęcono działalności Społecznego Komitetu Upamiętnienia Jana Adamskiego. Z inicjatywy Jakuba Bobrowskiego już w styczniu br zostanie zorganizowana wystawa plenerowa dotycząca powstania Pomnika Powstania Styczniowego, którego inicjatorem był Jan Adamski. Uczestnicy spotkania zastanawiali się również nad usprawnieniem działalności Towarzystwa i jego kondycji finansowej.
Fot. Tomasz Adamski i Przemysław Waczyński

Leave a Comment