Za mundurem panny sznurem… Wyjazd do Muzeum Wojska

W sobotę 2 kwietnia 2022 roku członkowie choroszczańskiego Koła Seniorów i Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy udali się do białostockiego Muzeum Wojska. Wspaniałym przewodnikiem po muzealnych ekspozycjach był Krzysztof Kukliński, pracownik naukowy Muzeum. Już na parterze tej instytucji była okazja do praktycznego zapoznania się z historią broni białej i palnej. W Sali Wystaw Czasowych im. gen. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego z wielkim zainteresowaniem obejrzeliśmy ekspozycję pt. „Za mundurem panny sznurem…”. Na I piętrze zapoznaliśmy się z trzema wystawami stałymi: „Między dwiema wojnami 1914-1939”, „Przeciw dwóm wrogom. Militarne dzieje Podlasia i jego mieszkańców w latach 1939-1956” i „Wojsko Polskie 1956-2010”. Była również okazja do nabycia muzealnych wydawnictw i różnych gadżetów. Dziękujemy pięknie za nieodpłatnie udostępniony nam przez Urząd Miejski w Choroszczy autokar, którego kierowcą był Maciej Zajkowski. Wizyta w Muzeum Wojska w Białymstoku na długo pozostanie w naszej pamięci.
tekst i fot. Józef Waczyński

Leave a Comment