Spotkanie z Powstańcem Warszawskim

1 sierpnia 2022 roku, w Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego delegacja społeczeństwa Choroszczy odwiedziła sędziwego kombatanta, majora Eugeniusza Barańskiego, uczestnikiem powstania warszawskiego 1944 roku. Był on dowódcą III plutonu kompanii „Mewa” (w stopniu starszego sierżanta podchorążego) w oddziale Polskiej Armii Ludowej (PAL) w Zgrupowaniu ppłk. Jana Szypowskiego ps. Leśnik. Pan Eugeniusz Barański był komendantem oddziału rozpoznawczo-uderzeniowego. Sędziwego kombatanta (ur. 26 września 1922 r.) odwiedziła delegacja społeczeństwa Choroszczy w składzie: Robert Wardziński, Burmistrz Choroszczy, Karolina Sokół (Urząd Miejski w Choroszczy) oraz dwaj członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy: Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa i Waldemar Barszczewski, członek TPCh. W trakcie spotkania podkreślono udział Pana Majora, Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym patriotycznym zrywie. Pan Eugeniusz Barański przekazał też swoje przesłanie, że „w obecnych czasach należy uczyć młodzieży patriotyzmu tak, jaka była ona w powstaniu warszawskim”.
Fot. Karolina Sokół (UM Choroszcz)

Leave a Comment