Uroczystości w Gibach

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy otrzymało zaproszenie od Wójta Gminy Giby Roberta Bagińskiego na Centralne obchody 10. rocznicy reaktywowania Polskiej Organizacji Wojskowej. Nasze Stowarzyszenie było reprezentowane przez Tomasza Adamskiego i Józefa Waczyńskiego. W niedzielę 21 sierpnia 2022 roku w kościele pw. św. Anny w Gibach została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny i Polskiej Organizacji Wojskowej. Następnie przed Pomnikiem Józefa Ziniewicza (pierwszego Wójta Gib w Odrodzonej Rzeczypospolitej) zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Przed Urzędem Gminy Giby został odsłonięty obelisk ku czci żołnierzy P.O.W. z kompanii Giby i ich dowódcy – pchor. Józefa Rosińskiego. Była to również okazja do odznaczenia żołnierzy P.O.W. na czele z płk. Piotrem Augustynowiczem i osób zasłużonych dla tego Stowarzyszenia. W tych uroczystościach patriotyczno-religijnych uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych (powiatowych i gminnych), m.in. z Augustowa, Bargłowa Kościelnego, Krasnopola, Sejn i Gib. Wśród wielu osób, które zabrały głos był również prezes zarządu TPCh Józef Waczyński. W swym wystąpieniu podziękował za zaproszenie na te obchody i przedstawił działania członków TPCh i władz samorządowych Choroszczy na czele z Burmistrzem Robertem Wardzińskim, upamiętniające działalność członków KL P.O.W. w Choroszczy. Sympatycznym akcentem tych obchodów był piknik żołnierski, na którym serwowane były smaczne potrawy.

Fotorelacja: Tomasz Adamski i Józef Waczyński

Leave a Comment