Jubileusz Profesora Dobrońskiego

Na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się uroczystość Jubileuszu 50. lat pracy naukowej Profesora Adama Czesława Dobrońskiego. W czwartkowe południe 27 kwietnia br. kilkaset osób przybyło na Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych aby uczcić dostojnego Jubilata. Okolicznościowe spotkanie prowadził dr hab. Tomasz Mojsik, Dziekan Wydziału. Władze państwowe były reprezentowane przez Bohdan Paszkowskiego, Wojewodę Podlaskiego i Bogusławę Szczerbińską, Wicewojewodę Podlaskiego. Byli przedstawiciele władz samorządowych województwa podlaskiego, miasta Białegostoku i innych miejscowości naszego regionu. Przybyli rektorzy uczelni, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele różnych instytucji naukowych i kultury, byli i obecni studenci Pana Profesora. Długo i serdecznie mówił prof. dr hab. Cezary Kuklo, wychowanek Profesora Dobrońskiego oraz dr hab. Miodowski i dr Tomasz Wesołowski. Na ręce Jubilata napłynęło kilkadziesiąt listów gratulacyjnych z całej Polski. Ustawiła się długa kolejka osób z życzeniami, wiązankami kwiatów i okolicznościowych suwenirów. Uczestnicy jubileuszowego spotkania mogli nabyć wiele wydawnictw naukowych, przygotowanych na te obchody. Największym powodzeniem cieszyły się „Szkice i gawędy o białostockim Podlasiu”, którego autorem jest Profesor Dobroński. W tym wydawnictwie niezwykle interesujący jest artykuł pt. „Miasta, miasteczka i wsie w regionie”, w którym nie zabrakło również odniesień do Choroszczy. Ciekawą pozycją są „Drogi do dojrzałości. Uniwersytet w Białymstoku – między nauką, kulturą a życiem społecznym” pod redakcją Tomasza Mojsika, m.in. z artykułem prof. Dobrońskiego pt. „Droga do samodzielności białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego”. Na uwagę zasługuje również XXX Jubileuszowy tom „Studiów Podlaskich”, dedykowany prof. Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu z okazji pięćdziesięciolecia Jego pracy naukowej.

Tekst: Józef Waczyński
Fot. Tomasz Brański i J.W.

Leave a Comment