Obchody Bitwy Pod Waliłami

29 kwietnia 2023 roku członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy uczestniczyli w obchodach 160. rocznicy Bitwy pod Waliłami. Organizatorami tych obchodów było Nadleśnictwo Waliły, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku i Ekologiczne Forum Młodzieży.
Na uroczystości przybyły setki osób, gdzie przeważali ludzie w zielonych mundurach, leśnicy i członkowie kół łowieckich z całego województwa.
Odsłonięty i poświęcony został Pomnik, upamiętniający walkę polskich powstańców z przeważającymi siłami rosyjskimi. Bój z 29 kwietnia 1863 r. zakończył się polską przegraną i rozproszeniem powstańczych oddziałów w leśnych ostępach. W tej bitwie zginęło 32 powstańców a 18 dostało się do niewoli.
W trakcie uroczystości były sygnały myśliwskie, Apel Pamięci i Salwa Honorowa w wykonaniu żołnierzy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Licznie przybyłe delegacje pod Pomnikiem złożyły wieńce i zapalono znicze. Następnie odbył się przemarsz na uroczysko Piereciosy w asyście 14 pocztów sztandarowych. Mszę św. celebrował Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko, a piękną homilię głosił ks. prałat Zbigniew Rostkowski, praprawnuk powstańca Albina Rostkowskiego. W tych uroczystych obchodach były okolicznościowe przemówienia oraz wyróżnienia osób zasłużonych dla Lasów Państwowych, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i dla Związku Harcerstwa Polskiego.
Następnie uczestnicy mogli podziwiać przejmującą inscenizację Bitwy Pod Waliłami, której narratorem był znany regionalista Krzysztof Łaziuk. W części artystycznej odbył się Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi oraz koncert zespołu Taraka.
Uroczystości zakończyły się biesiadą przy ogniskach. Uczestnicy tych obchodów mogli nabyć na stoiskach okolicznościowe suweniry, w tym piękny powstańczy folder z okolicznościową pocztówką i znaczkiem.

Więcej zdjęci na naszym Facebooku (tutaj)

Leave a Comment