Żółtowscy herbu Ogończyk

W sobotnie popołudnie 10 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami 32. Zjazdu Związku Rodu Żółtowskich. Miejscem tego spotkania był Hotel Sosnowe Zacisze w Barszczewie a jego prelegentem był Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Była to okazja do zaprezentowania bogatej historii Choroszczy i właścicieli tego historycznego grodu: Chodkiewiczów herbu Kościesza, Paców herbu Gozdawa i Branickich pieczętujących się herbem Gryf. Półtoragodzinne spotkanie było wzbogacone projekcją multimedialną i prezentacją choroszczańskich suwenirów. Wywiązała się ożywiona dyskusją związana z działalnością Związku Rodzin Żółtowskich herbu Ogończyk i Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Ta biesiada historyczna była w praktyce końcowym akordem kilkudniowego pobytu uczestników tego Zjazdu, połączonego ze zwiedzaniem wybranych atrakcyjnych miejsc turystycznych na Podlasiu.
Źródło: Związek Rodu Żółtowskich, Wikipedia
Fot. Tomasz Adamski

Leave a Comment