Powstańcze obchody w Surażu

W niedzielne południe 28 stycznia 2024 roku w Surażu odbyły się obchody 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Mszę św. w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała celebrowało dwóch księży: ks. dr Wojciech Łazewski, proboszcz Parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku (który głosił okolicznościową homilię) i ks. proboszcz parafii Bożego Ciała w Surażu. W uroczystościach wzięli przedstawiciele Powiatu Białostockiego z Wicestarostą Romanem Czepe i Janem Gradkowskim, członkiem zarządu. Jeszcze w kościele głos zabrał Henryk Łapiński, Burmistrz Suraża, który nawiązał do regionalnych wątków Styczniowej insurekcji, ze szczególnym uwzględnieniem Suraża. Obecne były poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Surażu i miejscowej jednostki OSP.

Po Mszy św. odbył się koncert suraskiego Chóru Męskiego, w którego wykonaniu usłyszeliśmy polskie pieśni patriotyczne i religijne. Została też poświęcona pamiątkowa tablica, ufundowana z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Następnie uczestnicy obchodów udali się pod krzyż powstańczy, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów i został zapalony Znicz Pamięci.

Na zakończenie odbyło się integracyjne spotkanie przy ognisku, gdzie uczestnikom powstańczych obchodów serwowano żołnierską grochówkę. Bojową rolę odegrali rekonstruktorzy z Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego. Nie zabrało również okazji do okolicznościowych rozmów przy pieczonych kiełbaskach.

W suraskich uroczystościach wzięła również udział delegacja Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy w składzie: Tomasz Adamski, Wojciech Jan Cymbalisty i Józef Waczyński.

Leave a Comment